İşlem Tipi Emlak Türü
  
Fiyat aralığı
     
Kelime Portföy No
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 SEKTÖRDEN HABERLER «Geri Dön |  Diğer Haberler»

Vatandaşa tapuda büyük kolaylık

br[urlhttp://garagegayrimenkul.com" target="_blank">Gayrimenkul sahipleri, tapu işlemlerini taşınmazın kayıtlı bulunduğu yer dışındaki bir tapu müdürlüğüne müracaat ederek artık yaptırabilecekler.
brTapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Gökhan Kanal, vatandaşların, bir taşınmaza ilişkin tapu işlemlerini taşınmazın kayıtlı bulunduğu yer dışındaki bir tapu müdürlüğüne müracaat ederek yaptırabileceklerini bildirerek, Yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu işlemi de bulundukları ülkeden yerine getirilebilecek değerlendirmesinde bulundu.
brKanal yaptığı yazılı açıklamada, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün sunduğu hizmet bakımından halkın devletle en önemli temas noktalarından biri olduğunu, yılda ortalama 7 milyon işlem gerçekleştirerek yaklaşık 20 milyon vatandaşa hizmet sunulduğunu bildirdi.
brKanal, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 25inin her yıl tapu ve kadastro hizmetlerinden faydalandığını, Genel Müdürlüğün genel bütçeden aldığı ödeneğin her yıl yaklaşık dört katını tapu harçlarının tahsili yoluyla devlete gelir olarak sağladığını belirtti. Kanal, tapu ve kadastro faaliyetlerinin yatırım projelerinin altyapısını oluşturan temel hizmetlerden olduğunu kaydetti.
brBu hizmetler diğer ülkelerle kıyaslandığında idareleri tarafından daha kaliteli ve kısa sürede verildiğinin bilindiğini ifade eden Kanal, Türkiyedeki tapu ve kadastro uygulamalarının birçok Avrupa ülkesine örnek olabilecek durumda olduğunu bildirdi.
brTürkiyede taşınmaza ilişkin bir işlemin yapılabilmesi için her gün binlerce insanın seyahat etmek veya notere giderek vekaletname vermek zorunda kalmasının zaman ve işgücü kayıplarına neden olduğunun altını çizen Kanal, işlemlerin bu nedenle geciktiğini ve ekonomik kayıplar ortaya çıktığını belirtti. Kanal, tapu dairelerinde işlem yaptırmanın vatandaşa maliyetinin de önemli oranda arttığına dikkati çekti.
brBu sebeplerle taşınmaza ilişkin işlemlerin taşınmazın kayıtlı bulunduğu yer dışındaki bir tapu müdürlüğüne müracaat edilerek yapılmasını sağlamak üzere, 25 Kasım 2010 tarihli ve 6083 sayılı Tapu Ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanunun 9. maddesinin üçüncü fıkrasında, Tapu Müdürlükleri, hak sahibinin talebi üzerine, kendi yetki alanı dışında bulunan taşınmazlarla ilgili tapu işlemlerini, taşınmazın bulunduğu tapu müdürlüğünden yetki almak ve kanunen bir engel olmadığını tespit etmek suretiyle yapmaya yetkilidir. Bu fıkraya göre yapılacak tapu işlemlerine ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir şeklinde düzenleme yapıldığını hatırlattı.
brAnılan kanun hükmü kapsamında, tapu müdürlükleri tarafından kendi yetki alanı dışında kayıtlı bulunan taşınmazlarla ilgili Genel Müdürlükçe belirlenecek akitli ve akitsiz tapu işlemlerinin yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek üzere, Tapu Müdürlüklerince Yetki Alanı Dışında Kayıtlı Bulunan Taşınmazlarla İlgili Tapu İşlemlerinin Yapılmasına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik düzenlendiğini belirten Kanal, bu yönetmeliğin de 30 Nisan 2011 tarihli ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayınlandığını bildirdi.
brTAPU İŞLEMLERİ HER YERDEN YAPILABİLECEK
brKanal, söz konusu yönetmeliğin yayım tarihinden üç ay sonra yürürlüğe gireceğini, bu süre içinde Genel Müdürlükçe gerekli teknik önlemlerin alınacağını, bu işlemlere yönelik eğitim ve uygulama çalışmaları yapılacağını ifade etti.
brKanal, yönetmelik kapsamında yapılacak işlemler için bilgi ve belgelerin elektronik ortamda gönderilmesinde TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) veri tabanının kullanılacağını, böylece bilgi sistemleri ve teknolojisinin, etkin ve verimli şekilde tapu hizmeti sunumuna yansıtılacağını bildirdi.
brKanal, yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, zaman, işgücü ve kaynak tasarrufu sağlanarak taşınmazın kayıtlı bulunduğu tapu müdürlüğüne gidilmeden herhangi bir tapu müdürlüğünden tapu işlemleri yaptırılabileceğini vurgulayarak, Diğer taraftan, 6083 sayılı Kanun ve anılan yönetmelik kapsamında yurt dışındaki Türk vatandaşları ile yabancı uyruklu gerçek ve tüzel kişilerin her türlü tapu işlemi de bulundukları ülkeden yerine getirilebilecektir. Böylelikle, Genel Müdürlüğümüzce, vatandaşlarımıza çağdaş, etkin, nitelikli, güvenilir, hızlı ve ekonomik tapu hizmeti sunulacaktır ifadelerine yer verdi.
09.08.2011      


 
Copyright © 2011 Garage Gayrimenkul USD : 13,7253 TL  |  Euro : 15,5058 TL  |  Sterlin : 18,2571 TL  |  TCMB CreatedBY COMUNER